Vi främjar det öländska kultur, närings- och föreningslivet.

Sparbanksstiftelsen Öland är delägare i Ölands Bank. Från avkastningen delar vi varje år ut miljonbelopp till det öländska kultur, närings- och föreningslivet.

Information gällande bidrag 2021

Ölands bank har delat 2021 delat ut aktieutdelning till Sparbanksstiftelsen Öland viket betyder att vi […]

Läs mer

Information gällande stipendier 2021

Sparbanksstiftelsen Öland kommer inte bevilja några stipendier under 2021 på grund av utebliven utdelningar från […]

Läs mer

Över 285 000 hjärteslantar ska delas ut 2019

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Öland ut miljonbelopp i form av bidrag och stipendier till det […]

Läs mer

Ansökan

Information gällande bidrag 2021

Sparbanksstiftelsen Öland kommer förhoppningsvis kunna ta emot ansökningar till sommaren 2021.

Mats Bengtsson Verkställande tjänsteman. 

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökandens adress, telefonnummer och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet.

Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com

 

Ansök här