Sparbanksstiftelsen Öland

Sparbanksstiftelsen Öland bildades 1998 i samband med tillkomsten av FöreningsSparbanken Öland AB. Stiftelsen äger och förvaltar aktier i Ölands Bank AB och Swedbank AB.

Stiftelsens främsta uppgift är att vara 40-procentig ägare till Ölands Bank AB, förvalta ölandskapitalet, främja sparandet på Öland och bevara minnet av Sparbanken och Föreningsbanken på Öland. Det sker genom att stiftelsen låter avkastningen på bankens kapital verka inom kommunerna i form av bidrag till bland annat kultur, utbildning, föreningslivet, idrotten och att främja det lokala näringslivet.

Sammanlagt fördelar stiftelsen årligen ett antal miljoner i ekonomiskt stöd till olika verksamheter på Öland.

Aktuellt

Ansök om bidrag du med

Beviljade

1999 - 2014

Sök stipendie


Hemsida från Internetavdelningen | Cookies