Stipendiater sökes!

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till unga människor som med sina arbetsinsatser bidragit till en positiv utveckling inom idrott, näringsliv, forskning eller kultur på Öland.

Läs hela annonsen som PDF