Information gällande stipendier 2021

Sparbanksstiftelsen Öland kommer inte bevilja några stipendier under 2021 på grund av utebliven utdelningar från Ölands Bank, enligt vad Finansinspektionen beslutat.

Mats Bengtsson Verkställande tjänsteman.