Ansökan

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet. Stiftelsen tillhandahåller inte något standardformulär för ansökan.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post sparbanksstiftelsenoland@telia.com
Ansökan ställs till

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51
387 72 LÖTTORP

Aktuellt

Ansök om bidrag du med

Beviljade

1999 - 2013

Sök stipendie


Hemsida från Internetavdelningen | Cookies