Ansökan

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet. Stiftelsen tillhandahåller inte något standardformulär för ansökan.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post sparbanksstiftelsenoland@telia.com
Ansökan ställs till

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51
387 72 LÖTTORP


Följande formulärfält innehåller fel:
Tack för din ansökan. Vi kontaktar dig inom den närmaste tiden.

Projektansvarig

Om bidrag beviljas sätts pengarna in på ett konto i Ölands Bank alternativt bank- eller plusgirokonto. Ange kontonummer nedan.

Aktuellt

Ansök om bidrag du med

Beviljade

1999 - 2015

Sök stipendie


Hemsida från Internetavdelningen | Cookies