Friends i skolorna

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Ingen ska behöva bli utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Ändå sker det idag på Öland. Vi vill att barn och ungdomar ska kunna växa upp trygga och ha en positiv bild av sin uppväxt och skolgång. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen. Öland ska kunna visa upp några av Sveriges bästa skolor. Ölands Bank och Sparbanksstiftelsen Öland agerar nu för att göra skillnad genom att se till att skolorna får hjälp med arbetet mot mobbning.

Ölands Bank och Sparbanksstiftelsen Öland bekostar och genomför Friendsprogrammet för alla tretton grundskolor på Öland. Friendsprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram utfört av Friends och startade under våren 2015. Under tre åren som projektet håller på kommer vi att kunna följa utvecklingen i skolorna. Utbildningsinsatsen beräknas kosta totalt ca 1,5 miljoner kronor.

När Friendsprogrammet är genomfört kommer vi att ha kartlagt och analyserat enheternas behov och utbildat personalen, skolledarna och barnen, från förskoleklass upp till och med årskurs nio, på alla 13 skolor på Öland i arbetet mot mobbning och för ett schystare klimat i skolorna. För ett hållbart arbete som gör våra barn tryggare.
Skolorna som medverkar i projektet är i Borgholms kommun: Gärdslösa skola, Köpings skola, Rälla skola, Slottsskolan, Viktoriaskolan, Åkerboskolan och i Mörbylånga kommun: Alunskolan, Färjestadens skola, Glömminge skola, Gårdby skola, Skansenskolan, Torslunda skola samt Ölands Friskola.

Kontaktpersoner

David Emilsson, Marknadsansvarig, Ölands Bank 0485-150 07, 0702-47 03 28, david.emilsson@olandsbank.se
Mats Bengtsson, Verkställande Tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Öland 0705-15 03 80,sparbanksstiftelsenoland@telia.com
Åsa Björk, Regionansvarig Syd & Väst 0707-25 54 43, asa.bjork@friends.se