Information gällande bidrag 2021

Ölands bank har delat 2021 delat ut aktieutdelning till Sparbanksstiftelsen Öland viket betyder att vi åter kan stödja Ölands utveckling.

Mats Bengtsson Verkställande tjänsteman.