Information gällande bidrag 2021

Sparbanksstiftelsen Öland kommer förhoppningsvis kunna ta emot ansökningar till sommaren 2021.

Mats Bengtsson Verkställande tjänsteman. 

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökandens adress, telefonnummer och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet. Stiftelsen tillhandahåller standardformulär för ansökan, se nedan.

Stiftelsen prioriterar Ölands bank kunder.

Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com

Ansökan

Du kommer att få en bekräftelse till din mail med ansökan.
  • Projektansvarig

  • Max filstorlek: 2 MB.
  • Om bidrag beviljas sätts pengarna in på ett konto i Ölands Bank alternativt bank- eller plusgirokonto. Ange kontonummer nedan.