Från och med hösten 2021 görs ansökan om projektbidrag
på Ölands Banks hemsida.
Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret!

olandsbank.se/sok-projektbidrag

/ Mats Bengtsson, verkställande tjänsteman.