Lokal biogas ska utveckla Ölands miljöarbete

För att vara med i utvecklingen och möta den allt större förfrågan efter miljövänligt bränsle, har tjugo bönder från Borgholms kommun gått ihop och startat Falk Biogas. En lokal biogastillverkare som tar tillvara på lokalt material för att förse lokala behov och samtidigt optimera sin egen produktion. Vi har talat med Stig Bertilsson, en av initiativtagarna, och Elvira Laneborg som är miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun.

Allt fler blir medvetna om miljöfrågor och när Kalmar kommun gick ut med att de har som mål att utesluta fossila bränslen helt år 2030, började bonden Stig Bertilsson och hans kollegor att diskutera hur de kan möta kraven även i Borgholm. I tanken att utnyttja lokalt material för att tillgodose traktens behov av miljövänligt bränsle samtidigt som de optimerar sin egstig viktoren produktion, föddes idén om att starta ett eget biogasföretag, Falk Biogas.

– Vi pratade om hur vi skulle kunna använda den mängd gödsel som finns i området här och göra nytta. Vi är tjugo bönder som gått ihop och startat det här företaget. Genom att läsa på, besöka andra produktioner och genom en massa pappersarbete, har vi sökt stöd och startat vår verksamhet. Målet är att vara ett miljövänligt län och inte belasta miljön mer än nödvändigt. Genom att sälja biogas till lokala företag och privatpersoner kan vi samtidigt få en bättre växtlighet på våra fält, berättar Stig.

Miljövänliga möjligheter

När gödsel används vid produktion av biogas, bryts den ner under anaeroba (syrefria) förhållanden i en rötkammare. Efter rötningen återstår en restprodukt, rötresten. Att sprida rötrest på åkrarna istället för att sprida orötad gödsel ger flera fördelar. Rötad gödsel blir mer homogen och därmed lättare att sprida jämt, den luktar också mindre än obehandlad  gödsel. En del av det organiskt bundna kvävet omvandlas under rötningsprocessen till ammoniumkväve som växterna lättare kan ta upp. Några som även arbetar för en bättre miljö lokalt, är Mörbylånga kommun. Jag ringde upp miljö- och klimatstrategen Elvira Laneborg och frågade henne om hennes arbete.

– Jag har alltid haft ett intresse för miljön och har tidigare arbetat på regional nivå med frågorna, berättar Elvira. Det som är roligt nu är att få vara med och driva både små och stora projekt. Inom kommunen blir det mer hands on, vi jobbar till exempel med att få upp laddstolpar, ser till att skolorna serverar hållbar mat och vegetariska alternativ. Det blir en rolig mix i jobbet för klimatsmarta lösningar.

Då regionen har som mål att bli en fossilbränslefri region 2030, ser Elvira biogas som en viktig del av processen av att hitta icke fossila bränslen och energikällor för att ersätta olja, bensin och diesel. Hur kan kommunen stötta lokal produktion och distribution av biogas?

– En bidragande faktor till arbetet är att Kalmar Länstrafik ska köra stora delar av sina bussar på biogas och för att hänga med i utvecklingen vill vi göra biogas tillgängligt även till andra konsumenter på Öland genom att producera lokalt förnybart drivmedel. Vi arbetar just nu med att bygga den första biogasmacken här på Öland. Vi vill skapa en större efterfrågan genom att göra det mer lättillgängligt.

Mörbylånga kommun har haft kontakt med lokala lantbrukare, bjudit in till möten, kartlagt hur mycket gödsel som finns lokalt och hjälper till att se var en produktion skulle kunna läggas. Den slutliga placeringen måste företagarna i det nybildade Mörbylånga Biogas AB själva föreslå och söka tillstånd för. Elvira har haft en del kontakt med Falk Biogas, som har drivit sitt arbete fristående från kommunen och är glad att de tagit ett initiativ som främjar utvecklingen i regionen. När jag talar med Stig är de i läget att leta efter en passande plats att bygga anläggningen på.

– Här är det rätt tätt mellan gårdarna och vi vill anlägga produktionen mitt i för att minska transporten. Vi har gjort en egen investering i arbetet och även fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Öland och finansiering från banken.

biogas

För Öland, nu och i framtiden
Genom att placera produktionen mitt där den faktiskt behövs, minskar de onödig transport och spar på miljön även där. Sedan kommer de självklart att köra sina egna fordon på egenproducerad biogas. Med sitt arbete med miljöfrågor vill de slå hål på myten att om att bönder arbetar ohållbart och på så sätt vara med och bidra till ett bättre Öland. Både nu och för framtiden.

Fakta om Biogas: 
Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vis en anaerob nedbrytning av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid exempelvis reningsverk, på soptippar (deponigas), på jordburk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas eller av slaktavfall.