Stipendiater sökes!
Stipendier ges som stöd och uppmuntran till unga människor som med sina arbetsinsatser bidragit till en positiv utveckling inom näringsliv, forskning, eller kultur på Öland.
Idrottstipendier utdelas vid Ölands Idrottsgala.

Vem kan söka?
Alla är välkomna att lämna förslag på kandidater.
Mottagare av stipendierna kan vara unga företagare eller kulturarbetare som visat prov på nyskapande. Med sina insatser ska de aktivt bidragit till att utveckla och stärka företags- och kulturklimatet på Öland.

Ansökan
Ange namn, på lämpliga mottagare och motivera förslaget.
Frågor besvaras av Mats Bengtsson på tfn: 0705 – 15 03 80.
Förslag på kandidater ska vara Sparbanksstiftelsen Öland tillhanda senast 28 februari, 2019.
Utdelning sker på stiftelsens stämma april 2019.

Ansökan skickas till:

sparbanksstiftelsenoland@telia.com eller
Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51, 387 72 LÖTTORP
(Stipendiernas antal och storlek bestäms av styrelsen)