Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.