Nästa styrelsemöte 15 maj 2018. Kommande 12 juni 2018. Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.