Nästa styrelsemöte 14 februari 2018. Kommande 19 mars 218 och 4 april 2018. Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.