Nästa styrelsemöte 15 november samt 13 december. Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.