Nästa styrelsemöte 19 september samt 11 oktober. Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.