Nästa möte kommer äga rum i slutet av maj.

Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.