Nästa styrelsemöte 21 augusti 2018. Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.