Ta fågelvägen till sydöstra Öland

Nu sätter Fågelvägen Hulterstad på Sverigekartan. Under våren 2016 har den breda satsningen från sektion Fågelvägen inom Hulterstads AIK fått ett riktigt genombrott. Vägsträckan Gårdby–Ottenby blir officiell turistväg. Den nittonde i Sverige.

fagelvagen

Fågelvägen
Under 2016 har ambitionerna återigen vuxit hos Hulterstad AIK:s sektion Fågelvägen och ett gediget kalendarium har spikats med minst en aktivitet per månad. Det kanske största genombrottet kom med att vägen mellan Gårdby och Ottenby har klassats som officiell turistväg. Det innebär klassisk skyltning med informationstavlor och den vita blomman på brun botten, att vägen exponeras och kommuniceras såväl nationellt som lokalt under namnet “Fågelvägen”, och att den även blir en klassificerad GPS-punkt. Invigning med premiärfest av den nya turistvägen kommer att ske under maj 2016.

Med den officiella turistvägen kommer också krav på att det ska finnas en officiell hemsida kopplad till Fågelvägen och det är med finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen som den ska bli verklighet. Även kalendarium och information om föreningen Fågelvägens övriga aktiviteter kommer att presenteras på www.fagelvagen.se.
– Med en hemsida och en officiell identitet på Fågelvägen räknar vi med att sydöstra Öland kommer att locka ännu fler turister. Det ska bli lättare att besöka oss, hitta information om boendealternativ och se vad som händer hos oss. Visste du t.ex. att det finns ett tjugotal olika övernattningsmöjligheter längs Fågelvägen? Från camping och enkla Bed & Breakfast till komfortabla gästgiverier och Bo-på-lantgård, säger Willy Fredriksson, Fågelvägen.

Ölands bank ger mer
– Vi fick ett fantastiskt stöd från Sparbanksstiftelsen redan från början och utan det skulle det ha blivit väldigt svårt att komma så långt som vi har. En avgörande fördel är Sparbanksstiftelsen Ölands upplägg med att man får tillgång till beviljade pengar när projektet är godkänt, dvs. att pengarna kan användas till genomförandet. Andras förfarande med ev. utbetalningar i efterskott sätter ofta föreningar i likviditetsproblem, eller helt enkelt förhindrar bra idéer att bli av säger både Willy Fredriksson och Rolf Nedeby, två av eldsjälarna bakom Fågelvägens framgång.

fagelvagen-logoVägen till framgång
Nätverket Fågelvägen etablerades redan i april 2014 för att samordna och stärka småföretagens ambitioner i bygden. Det saknades ett forum för gemensam utveckling, dialog med myndigheter etc. Tidigt insåg man även styrkan med idérikedom och marknadsaktiviteter i den gemensamma resursen och för att underlätta tillväxten lades verksamheten som en sektion i Hulterstads AIK. Fram växte en plan baserad på fyra verksamheter och aktiviteter:
– Fågelsafarin
– Byarnas dag
– Strandloppet
– Gästabud med Ölands godaste soppa

För att lyckas sprida idéerna utanför Hulterstad AIK:s dörrar krävdes hjälp till exponering och kommunikation, broschyrer, skyltar m.m. En budget på nästan 200 000 kr hade arbetats fram och behövde finansieras. Frågan gick bl.a. till Sparbanksstiftelsen Öland, vars uppdrag är att förvalta Ölands Banks överskott genom att låta avkastningen verka på Öland. Projektbeskrivningen godkändes och i tre omgångar har Sparbanksstiftelsen stöttat föreningen med totalt ca 125 000 kr.

Föreningen har genomfört många uppskattade aktiviteter som har kraftsamlat ortsbefolkningen och småföretagarna. Fågelsafarin var den första aktiviteten som blev känd. Ett antal fågelinstallationer på strategiska platser och en tävling med fina priser lockade besökare att färdas mellan platserna och uppleva fågelvägen. Strandloppet med start och mål på Kvarnvallen i Hulterstad lockade mer än 150 löpare i flera olika klasser. Organisationen Fågelvägen används även till att följa upp Ö-gemensamma aktiviteter som Ölands Spirar, Påskön, Skördefesten, Ljus på kultur etc. längs Fågelvägen mellan Gårdby och Ottenby. I Kalendariet på Fågelvägens hemsida kommer årets planerade aktiviteter att finnas.

Fakta Fågelvägen
Fågelvägen är namnet på både turistvägen Gårdby–Ottenby och den sektion i Hulterstads AIK som har till syfte att främja och stärka regionen, till nytta för näringslivet, de boende och turister. Föreningen styrs genom medlemmarnas Rådslag. En utmärkande styrka är det breda samarbetet som utvecklats mellan småföretagarna i området, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Hulterstads AIK. Sparbanksstiftelsen har varit mycket betydelsefull för framgången, inte minst i uppstarten. Senare har även länsstyrelsen kommit med på tåget och stöttat föreningen.