Över 285 000 hjärteslantar ska delas ut 2019

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Öland ut miljonbelopp i form av bidrag och stipendier till det öländska kultur- och näringslivet. Sparbanksstiftelsen Öland är delägare i Ölands Bank och det är från bankens vinst pengarna kommer. 2018 kommer stiftelsen att involvera Ölands Banks personal i arbetet med att fördela pengarna. Hjärteslanten blir en julklapp som varar hela året.

Så här kommer det att gå till:

Hjärteslanten innebär att alla våra medarbetare har 5000 kr var att dela ut till ett valfritt ändamål på Öland. Totalt kommer 285 000 kr att delas ut som hjärteslantar. Medarbetaren bestämmer själv var pengarna ska gå. Det kan vara till en förening som fyller en viktig funktion, ett projekt eller verksamhet med starkt hjärta för Öland, som medarbetarna vill premiera. Utdelningarna kommer att göras löpande under hela året, runt om på Öland. Bidragsutdelningarna går att följa på #hjärteslanten.

Ölands Banks vision är ett Öland där människor vill leva och arbeta. Ett Öland där man vill stanna och låta sina barn växa upp. Personalens uppdrag är att arbeta för att göra det möjligt.

Bara genom att bedriva en lokal bank strävar Ölands Bank mot visionen och möjliggör utveckling i bygden. Men, ansvaret och engagemanget slutar inte där. Banken har omfattande sponsoravtal med ett stort antal föreningar runt om på Öland, vilket leder till ett levande föreningsliv och en aktiv fritid. Delar av bankens vinst delas varje år ut i form av bidrag till olika projekt som gynnar Öland och driver utvecklingen i bygden.

– Det är viktigt att människorna i samhället som inte direkt påverkas av våra bidrag också får veta vad vi gör och vad vi står för. Att kunderna i banken får veta att de är med och bygger upp vårt gemensamma samhälle. Vi är och förblir en lokal bank med ett hjärta som brinner för Öland, avslutar Mats Bengtsson på Sparbanksstiftelsen Öland.

För mer information kontakta:

David Emilsson, Marknadsansvarig
Telefon: 0485-150 07
E-post: david.emilsson@olandsbank.se

Mats Bengtsson, VT Sparbanksstiftelsen Öland
Telefon: 0485-201 20, 070-515 03 80
E-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com