Sparbanksstiftelsen Öland blir majoritetsägare i Ölands Bank

Sparbanksstiftelsen Öland köper aktier av Swedbank, så att Sparbanksstiftelsen Öland totalt äger 51 % av Ölands Bank och Swedbank 49 % efter affärens genomförande. Det innebär att Sparbanksstiftelsen blir majoritetsägare i Ölands Bank.

– Det är viktigt för Öland att det finns en stark och lokal bank, som jobbar för bygdens bästa. Genom att vara majoritetsägare kan vi säkerställa Ölands Banks lokala förankring och bankens möjligheter att bedriva långsiktig bankverksamhet på Öland, säger Rune Åstrand, ordförande i Sparbanksstiftelsen Öland.

Sparbanksstiftelsen Öland och Swedbank offentliggjorde det påskrivna avtalet under Sparbanksstiftelsen Ölands årsstämma. Affären är villkorad av sedvanlig ägarprövning hos Finansinspektionen.

Ölands Banks verksamhet påverkas inte av affären utan banken kommer även fortsättningsvis att bedrivas på ett konkurrenskraftigt sätt med kunderna i fokus. Bankens rötter går tillbaka till år 1832, när Borgholms Sparbank öppnade. Då som nu låg sparbankens fokus på de ekonomiska resurserna, och idag omfattas även miljömässig och social hållbarhet i verksamheten.

– Vår uppgift är fortsatt att hjälpa människor, företag och samhälle att växa. Genom närhet till våra kunder, dialog och korta beslutsvägar kan vi utveckla och skapa goda förutsättningar för människor och företag. Genom vårt engagemang gynnar och stärker vi bygden på ett hållbart sätt, säger Anneli Nilsson, VD på Ölands Bank.

Sparbanksidén handlar om att arbeta för en sund och hållbar ekonomi för människor och företag. Det handlar om att gynna föreningsliv, näringsliv och kulturliv så att samhället och att bygden stärks.