Vi främjar det öländska kultur, närings- och föreningslivet.

Sparbanksstiftelsen Öland är delägare i Ölands Bank. Från avkastningen delar vi varje år ut miljonbelopp till det öländska kultur, närings- och föreningslivet.

Ölands Bank avvaktar med aktieutdelning

Bakgrund Ölands Bank är ett bankaktiebolag som under normala omständigheter delar ut medel till sina […]

Läs mer

Information gällande bidrag 2020

Sparbanksstiftelsen Öland kommer inte bevilja några bidrag under 2020 på grund av utebliven utdelningar från […]

Läs mer

Stipendiater sökes!

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till unga människor som med sina arbetsinsatser bidragit till […]

Läs mer

Ansökan

Information gällande bidrag 2020

Sparbanksstiftelsen Öland kommer inte bevilja några bidrag under 2020 på grund av utebliven utdelningar från Ölands Bank, enligt vad Finansinspektionen beslutat.

Mats Bengtsson Verkställande tjänsteman. 

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökandens adress, telefonnummer och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet.

Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com

 

Ansök här