Vi främjar det öländska kultur, närings- och föreningslivet.

Sparbanksstiftelsen Öland är delägare i Ölands Bank. Från avkastningen delar vi varje år ut miljonbelopp till det öländska kultur, närings- och föreningslivet.

Stipendiater sökes!

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till unga människor som med sina arbetsinsatser bidragit till […]

Läs mer

Över 285 000 hjärteslantar ska delas ut 2019

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Öland ut miljonbelopp i form av bidrag och stipendier till det […]

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Öland blir majoritetsägare i Ölands Bank

Sparbanksstiftelsen Öland köper aktier av Swedbank, så att Sparbanksstiftelsen Öland totalt äger 51 % av […]

Läs mer

Ansökan

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökandens adress, telefonnummer och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet.

Ansökningar skall vara inskickade en vecka före mötet.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com

 

Ansök här